E-mail: cyberfani@ultras.pl
IRC: #legia, #cyberf@ni
Stadion: Żyleta

1999-2004 © Cyberf@ni. Powered by LegiaLive!. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.